Kde nejčastěji najdeme PR články

Online

Kde nejčastěji najdeme PR články

Je jasné, že každá firma potřebuje určitou formu propagace. Bez ní totiž nezvládne přilákat nové zákazníky, což je důležitou podmínkou dosažení zisku. A právě dosažení zisku je důvodem, proč byla kterákoliv firma založena.

Marketingových strategií je poměrně mnoho. Obvykle se samozřejmě nepoužívá pouze jedna, nýbrž jejich kombinace, přičemž jednotlivé elementy jsou voleny tak, aby se navzájem doplňovaly pro dosažení co nejlepšího výsledku.

clanek3

Tou nejznámější metodou propagace, alespoň mezi širokou veřejností, je samozřejmě reklama, zvláště ta televizní. Avšak není ani zdaleka jediná, i když je zdaleka nejpřímější. Jsou i strategie, které naopak počítají s tím, že zákazník ani neví, že je mu daný výrobek prakticky podsouván.

Jednou z nich jsou i PR články. Najdeme je obvykle v nejrůznějších novinách a časopisech, ale v poslední době jich je stále více i na internetu. Jaký je jejich princip?

V podstatě je to poměrně jednoduché. Napíše se článek, který vypadá, jako by do daného časopisu patřil. Občas se dokonce může tvářit i jako rozhovor. V něm je však zakomponován daný produkt, tak, aby to vypadalo, že jej daný časopis doporučuje.

clanek4

Je totiž jasné, že pokud lidé daný časopis odebírají, pak věří tomu, co je v něm napsáno. A pokud budou onen článek považovat za součást časopisu a nikoliv za reklamu, pak je mnohem větší pravděpodobnost, že mu uvěří a onen produkt si koupí.

Je samozřejmé, že se jedná o jistý způsob klamání zákazníka. Avšak nemůžeme to mít obchodům za zlé. Navíc zákon nařizuje, aby tyto články byly patřičně označeny. Nejčastěji se používají termíny jako „placená inzerce“ či „public relation“. A to je samozřejmě v pořádku.

Problém ovšem je, že tato slova jsou obvykle napsána malým písmem někde na okraji článku. Zvláště staří lidé si toho pak nemusí všimnout, a mohou si tedy myslet, že jde o původní součást časopisu.

Je tedy dobré šířit osvětu o této metodě propagace, aby jí lidé tak snadno nepodléhali. Uvidíte, že to rozhodně pomůže.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Back To Top