Zeolit je vynikající filtrační médium

Nákupy

Zeolit je vynikající filtrační médium

Molekulární uspořádání tohoto velmi zvláštního přírodního minerálu má mnohem vyšší schopnost pohlcovat nečistoty, než filtrační písek. To se uplatní zejména ve filtrování vody v bazénech, zahradních jezírkách, v akváriích apod. Zatímco křemičitý písek umístěný ve filtrační patroně zachycuje mechanické nečistoty pouze na povrchu jednotlivých zrnek, u zeolitu pronikají i do jejich vnitřní struktury.
Prozatím jsme hovořili pouze o mechanických nečistotách, ovšem tento minerál si poradí i s nežádoucími chemikáliemi. Zachytí především amoniak NH4, oxidy síry SO2, sirovodík H2S, oxid uhličitý CO2, dusičnany, dusitany a další jedovaté látky. Chemická očista spočívá v tzv. iontové výměně za ionty hořčíku, sodíku a vápníku, které zeolit obsahuje.

kachnička

Další předností je, že není třeba žádné speciální úpravy bazénové filtrace a nákup dalších externích zařízení, postačí jej pouze vyměnit za křemičitý písek ve filtrační nádobě.
Poměrně zajímavá je i úspora bazénové chemie na bázi chlorových tablet chlornanu sodného, případně solinizační jednotky nebo aktivního kyslíku. S nasazením „zázračného minerálu“ ušetříte až jednu třetinu veškerých nákladů spojených se zajištěním desinfekce vody.
Zároveň není třeba provádět tak častý zpětný průplach filtrace, čímž se šetří náklady na provoz čerpadla (elektrická energie) a také se tím prodlužuje jeho životnost.

resort

Kde všude se můžeme s tímto minerálem setkat

Jeho předností využívají různé obory lidské činnosti, například se s ním setkáte při:

  • podestýlce chovatelů skotu a drůbeže.
  • snižování vlhkosti a nepříjemného zápachu ve stájích, čímž se snižuje i výskyt hmyzu a choroboplodných zárodků.
  • úpravě pitné vidy pro vodovodní řad.
  • ekologické likvidaci havárií s výskytem ropných derivátů a dalších nebezpečných chemikálií.
  • zachycení odpadních radioaktivních látek v chladicím systému jaderných elektráren.
  • absorpci těžkých kovů a průmyslových odpadů v hutních a strojírenských provozech.

Back To Top