Mateřská školka není jen na hlídání

Nezařazené

Mateřská školka není jen na hlídání

Když děti dorostou do školkového věku, většina rodičů je na vstup do mateřské školky připravuje. Vypráví jim, že ve školce si budou hrát, kreslit a až se prospí, půjdou na zahradu. Budou je tam hlídat hodné tety a budou mít spoustu kamarádů. Řeknete si, že to tak opravdu je, protože co jiného děti ve školce dělají? Jenže význam mateřské školky je mnohem větší. Rozhoduje o tom, jak se budou děti dále rozvíjet, jak se začlení do kolektivu a jak se bude celkově vyvíjet jejich osobnost.
práce s papírem

 
Nejdůležitějších prvních šest let
První léta v životě dítěte jsou ta nejdůležitější. Je to období rychlého rozvoje, kdy si dítě nepřetržitě zapisuje do mozku všechno, co se okolo něj odehrává. Je proto velmi důležité, v jakém prostředí se nachází – je-li to prostředí vhodné pro jeho citový i fyzický vývoj. Podle toho pak bude mít zájem o učení, naučí se soustředění a navazování sociálních vazeb.
 počítání ve školce
Do školy jen řádně připravené
Vybírejte dětem školku ne podle toho, zda je blízko od domova, ale podle toho, jak se v ní dětem věnují. Zajímejte se o celkovou atmosféru a hlavně, jak učitelky s dětmi pracují. Direktivní výchova  by měla být již minulostí. Je nutné dbát na osobnostní rozvoj dětí a učení formou hry. Znalosti a dovednosti musí děti získávat pochopením souvislostí. Důležité také je, aby přístup předškolního zařízení byl stejný, jaký zaujímají rodiče. Benevolentní výchova se například neslučuje se školkou, zaměřenou na výkon. 
 stavění z kostek
Co říkají zkušenosti
Učitelky prvňáčků se shodují v tom, že dnešní děti jsou více přizpůsobivé, ale i když umějí využívat moderní techniku a při zápisu do školy už umí často počítat a číst, přesto je jejich slovní zásoba a schopnost vyjadřování malá. Časté jsou i vady řeči a chybí manuální zručnost. To vše je dané dobou a školky i rodiče by podle toho měli s dětmi pracovat.

Back To Top