Sekční, skládací i křídlová

Nezařazené

Sekční, skládací i křídlová


Průmyslová garážová vrata se dÄ›lají nejenom jako klasická sekÄní s výsunem nahoru pod strop, Äi do boku. Lze si objednat také skládací typy, kdy se křídla skládají do stran, nebo klasický typ křídlový, který ale je ovládán automatickým otevíráním na elektropohon. Tímto způsobem se Å™eší zejména vjezdy, které mají výraznÄ› vÄ›tší šíři, takže klasické sekÄní provedení by bylo obtížnÄ› realizovatelné.

Netřeba se nijak bát

Jak u použití domácího, tak průmyslového je dbáno maximální bezpeÄnosti a prevence úrazu pohybem vrat. První a poslední sekce jsou vždy opatÅ™eny ochrannými gumovými manžetami, elektropohony detekují každou pÅ™ekážku a zastaví v takovém případÄ› pohyb, spojení jednotlivých sekcí i lamel je provedeno tak, aby ani malé dítÄ› mezi nÄ› nemohlo vsunout prst a pÅ™ijít tak k úrazu. I proto jsou tyto typy tak oblíbené v domácnostech i firmách.

Back To Top